....... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
    แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
 
 
  รายงานผลงานดำเนินงาน
สำนักปลัด
 
  รายงานผลการดำเนินงานกอง
สวัสดิการและสังคม
  รายงานผลการดำเนินงานกองช่าง
  รายงานผลการดำเนินงานกองคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
กองการศึกษา
  รายงานผลการดำเนินงาน
กองสวัสดิการและสังคม
  ประกาศลดขั้นตอน
และเวลา การปฏิบัติงาน
แบบสอบถาม  จริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาล
  กำหนดโครงสร้างการส่วนราชการ
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานฯ
  กำหนดหลักเกณ์จำนวนครั้งการลา การมาทำงานสาย
  ประกาศเจตนารมย์การป้องกัน
และการต่อต้านการทุจริต
  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  งานประเพณีต่างๆ
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรีMeter Stats

    
  
    


 
   

  
  ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

บ่ายวานนี้ 7 กรกฏาคม 2560 นายจารุวัตร ภูแก้ว
นายอำเภอสหัสขันธ์
เป็นประธานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์
โดยมีนายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี
พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ให้การต้อนรับซึ่งการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้เทศบาลตำบลโนนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ในตำบลโนนบุรีร่วมกัน
จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบ
ไปอีกทั้งยังเป็นการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ ให้นักท่องเที่ยวเที่ยว
ได้รู้จักโดยแพร่หลายอีกด้วย สำหรับปีนี้ขบวนแห่เทียนพรรษา
และต้นเทียนพรรษาชนะเลิศได้แก่วัด กัลยาณบริหาร
โดยการจัดงานได้รับการสนับสนุน
จากขบวนแห่เทียนและต้นเทียนจากทั้ง 9 คุ้มวัด
และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนชาวตำบลโนนบุรี

ภาพกิจกรรม

facebook เทศบาลตำบลโนนบุรี

https://www.facebook.com/Nonburee-Muni-1559901177579579/รวมข่าวและภาพกิจกรรม 2560
ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 4 คน ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนอยู่บนเวที
ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 12 คน ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่ในร่ม
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ร่วมงานพาแลงฯ
ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
 พิธีอัญเชิญพระประธาน
“พระพุทธรูปปางเปิดโลก
"
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผลไม้ และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน
ประชุมพิจารณผลการกลั่นกรอง
ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 6 คน ในภาพอาจจะมี 7 คน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ฝูงชน ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 21 คน, ผู้คนกำลังยืน
ประชาคมประปาหมู่บ้าน หมู่ 6
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, ดอกไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี ห้องนอน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร
  ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

รวมข่าวและภาพกิจกรรม 2559

 

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังกิน, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 19 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 18 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 20 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
Big Cleaning Dayถนนไดโนโรด
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, เด็ก, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ กลางคืน
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
พัฒนาภูสิงห์
ออกกำลังกาย
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ตลาดนัดสีเขียว
 


สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล