.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 

  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา  พิพิธภัณฑ์สิรินธร
  หลุมไดโนเสาร์
  สะพานเทพสุดา
  พุทธสถานภูสิงห์
  ฟอสซิลหอย
  วัดสักกะวัน
  วัดไตรภูมิ
  วัดตาดแม่นาย
  แหลมโนนวิเศษ
  พุทธไสยยาสน์ภูค่าว
  หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
  โปรแกรมการท่องเที่ยว
  งานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ
  การเดินทาง/ร้านอาหาร/ที่พัก
  แผนที่ตำบลโนนบุรี
  แผนที่อำเภอสหัสขันธ์

 

  กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
  ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์
  จริยธรรมข้าราชการ
  จริยธรรมนายกเทศมนตรี
  จริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาล
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  
    


 
   

  
  


ประกาศ
การปิดการให้บริการ
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560
เพื่อเป็นการซ่อมบำรุง
รักษาระบบต่างๆ

 

 

พิพิธภัณฑ์สิรินธร เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
  ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-4387-1014 , 0-4387-1612-6

         ซากไดโนเสาร์ที่ภูกุ้มข้าว ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 
ถูกค้นพบเมื่อปี          พ.ศ. ๒๕๓๗       โดยพระครูวิจิตรสหัสคุณ     
(พระญาณวิศาลเถร  รอง เจ้าคณะจังหวัดในปัจจุบัน)       ต่อมา
คณะสำรวจจากฝ่ายชีววิทยา กองธรณีวิทยา           (ส่วนวิจัยซาก
ดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา       ซึ่งเป็นสำนักธรณีวิทยา
ในปัจจุบัน)            ได้มาขุดสำรวจจนถึงเดือนตุลาคม    ๒๕๓๘
 

         พบกระดูกไดโนเสาร์กินพืชมากกว่า ๖ ตัว  มีกระดูกมากกว่า
๖๓๐ ชิ้น     ภายในเวลาเพียง    ๓ เดือน       ซึ่งซากไดโนเสาร์นั้น
มีขนาดใหญ่มีน้ำหนักและมีจำนวนมาก  ทางฝ่ายโบราณชีววิทยา จึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูกุ้มข้าว
ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘

              ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘  กรมทรัพยากรธรณีได้ 
จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร เพื่อบริการและเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน   และเป็นสถานที่ใช้
ศึกษา ค้นคว้าของนักวิชาการจากทั่วโลก   ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกัน 

                ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์นี้ว่า
“พิพิธภัณฑ์สิรินธร”     เมื่อวันที่๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙    ปัจจุบัน
กรมทรัพยากรธรณีได้ขุดค้นซากไดโนเสาร์พบกระดูกมากกว่า
๗๐๐ ชิ้น  
เป็นกลุ่มของกระดูกส่วนขา สะโพก ซี่โครง คอ และหางของไดโนเสาร์กินพืชและกินเนื้ออีกอย่างละ ๒ ชนิด 
จากลักษณะของกระดูกพบว่า เป็นไดโนเสาร์กินพืชสกุลภูเวียง
(
Phuwiangosaurus Sirindhonae) ๑ ชนิด และเป็น
ไดโนเสาร์กินพืชชนิดใหม่อีก ๑ ชนิด
  คาดว่าอาจเป็นไดโนเสาร์
สกุลและชนิดใหม่ของโลก
 

หน้า2

 

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


 

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล