.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  


 

ฟอสซิลหอย พบอยู่บนภูสิงห์ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
สูงประมาณ 260 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลางพื้นที่
มีลักษณะเป็นที่ราบ บริเวณแหล่งที่พบในชั้นหินกรวดมน
อยู่ในยุคครีตาเชียสตอนต้น อายุประมาณ 130 ล้านปี ภายใต้
ฟอสซิลหอยจะมีนัำหนักเพิ่มขึ้นและมีผลึกของแร่แทรกอยู่ภายใน
แวววาวคล้ายแก้วแร่ดังกล่าวคือแร่ "แคลไซต์" จากการค้นพบ
ซากฟอสซิลหอยนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
ในอดีตเป็นทะเลสาปน้ำจืดมาก่อนทางอำเภอสหัสขันธ์จึงได้
จัดทำป้ายนำทางแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาชมและศึกษา
 พร้อมจัดทำป้ายบรรยายให้ความรู้ในบริเวณดังกล่าว
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา
ของอำเภอสหัสขันธ์อีกแห่งต่อไป

 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล