.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  


หลวงพ่อบันดาลฤทธิผล

ประวัติความเป็นมา

           หลวงพ่อบันดาลฤทธิผล หรือที่ชาวบ้าน
เรียกกันว่า หลวงพ่อบ้านด่านเป็นพระพุทธรูปโบราณ
ปางมารวิชัยสมัยทวาราวดี เดิมประดิษฐานอยู่ริมบึงโดน
อำเภอสหัสขันธ์ สมัยนั้นยังเป็นป่าอยู่ไม่มีหมู่บ้าน
มีผู้เฒ่าเล่าต่อกันมาว่าหลวงพ่อบ้านด่านได้สร้างขึ้น
สมัยท้าวพระยาที่ง 5 สร้างพระธาตุพนม คือ
1. พระยาคำแดง
2. พระยาหนองหารน้อย
3. พระยาหนองหารหลวง
4. พระยาจุลนี
5. พระยานันทะเสน

              ท้าวพระยาทั้ง 5 พระองค์ นี้ ได้สร้างพระธาตุพนม
ไพร่ฟ้าประชาชนก็ได้หลั่งไหลไปร่วมกับพระยาที้ง 5 พระองค์
สมัยนั้นไม่มีรถสำหรับขี่ ไปมาจะต้องเดินด้วยเท้าหาบหิ้ว
เอาเสบียงไปด้วย พอมาถึงริมบึงโดนได้พักแรมอยู่เพื่อพักผ่อน
พอดีได้เจอคนที่เดินทางผ่านมา ได้ทักทายปราศรัยว่าพวกข้าพเจ้า
จะไปสร้างพระธาตุพนม พวกที่เดินทางมาได้กล่าวว่า พวกเจ้า
ได้ไปสร้างพระธาตุพนมร่วมกับท้าวพระยาทั้ง 5 เสร็จแล้วก็
ได้เดินทางกลับมาหนทางที่พวกข้าพเจ้าเดินทางผ่านมา
รู้สึกว่าลำบากมาก เพราะมีป่ารก ทั้งมีภูเขาสูง และมีสัตว์ร้าย
เช่น เสือ ช้าง อยู่ตามรายทางที่เราเดินผ่านไป ข้าพเจ้าเห็นว่า ขอให้พวกท่านกลับดีกว่าเพราะทางกันดารมาก พวกที่เดินทาง
ผ่านมาก็หลีกไป ยังเหลือแต่พวกที่จะไปทีหลัง นั่งพิจารณาดูแล้วและได้
ปรึกษาหารือกันว่า เรามุ่งจะไปไหว้พระพุทธเจ้าแต่ไปก็ไม่ถึง
จุดหมายปลายทางทำอย่างไรดี ได้มีมติเห็นสมควรจะสร้าง
พระพุทธรูปไว้ที่ตรงนี้สัก 1 องค์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ไปแสวงหาก้อนหินมาสลักเป็นองค์พระพุทธรูปขึ้นเพื่อบูชา
พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ทำการฉลอง
ก็เดินทางกลับบ้านเดิมของตน

                 พระพุทธรูปที่สร้่างขึ้นนี้ ได้ประดิษฐานอยู่ที่ริมบึงโดน
เป็นเวลายาวนาน ลุมาถึงการสร้างเขื่อนลำปาวในปี พ.ศ. 2510
จึงได้มีการปิดกั้นเขื่อนลำปาว ทำให้น้ำเอ่อขึ้นไปท่วมบริเวณ
ที่หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ ท่านพระญาณวิสาลเถร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอสหัสขันธ์พากันไปนิมนต์
หลวงพ่อไปประดิษฐาน ที่วัดสักกะวัน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2510
และเมื่อก่อตั้งอำเภอสหัสขันธ์ ประชาชนแถวนั้นก็พากัน
กราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนมีลายแทงแต่เขียนเป็น
หนังสือขอม (มีเนื้อความว่าหลวงพ่อบันดาล) ตัวหนังสือขอม
ไม่มีไม้เอกไม้โทคนสมัยนั้นแปลกันไม่ออก ก็พากันเรียกว่า
หลวงพ่อบ้านด่าน ชาวสหัสขันธ์เคารพนับถือบูชาเป็นประจำ
เมื่อถึงเวลาสงกรานต์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
และชาวบ้านต่าง ๆ หรืออยู่ในเขตอำเภอสหัสขันธ์ก็พากัน
ประกอบพิธีบูชาสรงน้ำและปิดทองเป็นประจำ ตลอดมา

ที่ตั้งและการเดินทาง วัดสักกะวัน เชิงภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์

รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.เมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 227 ไปทาง
อ.สหัสขันธ์ผ่านร.ร.หนองสอพิทยาคม สี่แยกนิคมสร้างตนเองลำปาว
ไปประมาณ 4 กม. พบ ร.ร.สหัสขันธ์ศึกษาทางขวาข้างโรงเรียน
มีทางแยกให้เลี้ยวเข้าไปตามทางประมาณ1 กม. ถึงบริเวณวัด
รถประจำทาง ขึ้นรถสายกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ลงปากทางวัดสักกะวัน
แล้วเดินต่ออีก 1 กม.

ประวัต ช่วงก่อนมีการสร้างเขื่อนลำปาว หลวงพ่อบ้านด่าน
ประดิษฐานอยู่ที่ริมบึงโดมในบริเวณ อ.สหัสขันธ์เก่า(บ้านโนนบุรี)
เมื่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ บริเวณดังกล่าวถูกน้ำท่วม ชาว อ.สหัสขันธ์จึงอัญเชิญหลวงพ่อมาประดิษฐานที่วัดสักกะวันแต่นั้นมา

สิ่งน่าสนใจ
หลวงพ่อบ้านด่านประดิษฐานอยู่ในวิหารเชิงเขาด้านหน้าโบสถ์ เป็นพระพุทธรูปปางมาทองรวิชัยแกะสลักจากหินทราย ศิลปะทวารวดี
ปัจจุบันทาสีทองทั้งองค์ ชาวเมืองสหัสขันธ์ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานในพิธีงานบุญทางศาสนาที่สำคัญของอำเภอสำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี

เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


 

 

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล