.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  


 

แหลมโนนวิเศษ แหลมโนนวิเศษ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีลักษณะเป็นผืนดินยื่นเข้าไปในอ่างเก็บน้ำลำปาว ตั้งอยู่
ทิศใต้ของอำเภอสหัสขันธ์ ในเขตบ้านโนนวิเศษ หมู่ที่ 9
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีบรรยากาศ ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ทัศนียภาพงดงาม และเป็น
อีกจุดที่ชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงาม อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์
     ชาวบ้านเรียกว่า "แหลมโนนวิเศษ" สาเหตุที่ชาวบ้านเรียกเช่นนี้
ก็เนื่องมาจาก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 ที่มีการอพยพของชาวบ้านโนนศิลา
มาอยู่ตำบลโนนบุรีในปัจจุบัน
     โดยนิคม สร้างตนเองลำปาวจะจัดสรรพื้นที่ล็อคเอาไว้ให้ประชาชน
ได้อยู่อาศัย และตรงแหลมโนนวิเศษ ก็เป็นอีกล็อคหนึ่งซึ่งจัดไว้ให้
ประชาชนเช่นกัน โดยเป็นล็อคพิเศษเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็น พื้นที่
ที่สวยงาม
     มีลักษณะเป็นผืนดินยื่นเข้าไปในเขื่อนลำปาวน้ำก็ล้อมเข้ามา
แล้วท่วมไม่ถึง เนินดินที่สูงขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นแหลมชาวบ้านเรียกว่า
"แหลมโนนวิเศษ" คำว่าโนน(ภาษาถิ่น) มาจากคำว่าเนิน เป็นลักษณะ
ของดินที่สูง จึงเรียกแหลมโนนวิเศษ

     ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็น แหลมโนนวิเศษเนื่องจากการกร่อนเสียง
ของภาษาจาก "พิเศษ" เป็น "วิเศษ" โดยมีความ หมายใกล้เคียงกัน
และวิเศษมีความหมายที่ดี ชาวบ้านจึงเรียก "แหลมโนนวิเศษ"
มาจนถึง ปัจจุบันนี้

     เนื่องจากแหลมโนนวิเศษ มีพื้นที่ที่ติดกับเขื่อนลำปาว จึงมีทิวทัศน์
สวยงามเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงามมาก เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจเหมาะที่จะพาสมาชิก ในครอบครัวมาเที่ยวและมาปิกนิก
สิ่งน่าสนใจ
ชายหาดแหลมโนนวิเศษเป็นหาดดินอยู่ทางทิศตะวันออก
ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บางเวลาจะมีคลื่นเล็กๆ
บรรยากาศคล้ายทะเลและบริเวณหาดดอกเกด แต่ที่แหลมนี้
จะมีจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม มีพื้นน้ำทะเลสาบลำปาว
เป็นทิวทัศน์ประกอบ บริเวณชายฝั่งมีไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น โดยฝั่งตรงข้ามเป็นท่าเรือข้ามฟากของเกาะมหาราช
ซึ่งได้พัฒนาให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีร้านอาหาร
แบบเรือนแพ ทำให้มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว
เป็นจำนวนมากในวันสุดสัปดาห์

 

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


 

 

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล