.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
 
 
 
แบบสอบถาม

 

  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา  พิพิธภัณฑ์สิรินธร
  หลุมไดโนเสาร์
  สะพานเทพสุดา
  พุทธสถานภูสิงห์
  ฟอสซิลหอย
  วัดสักกะวัน
  วัดไตรภูมิ
  วัดตาดแม่นาย
  แหลมโนนวิเศษ
  พุทธไสยยาสน์ภูค่าว
  หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
  โปรแกรมการท่องเที่ยว
  งานเทศกาลและประเพณี
  การเดินทาง/ร้านอาหาร/ที่พัก
  แผนที่ตำบลโนนบุรี
  แผนที่อำเภอสหัสขันธ์

 

  กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
  ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์
  จริยธรรมข้าราชการ
  จริยธรรมนายกเทศมนตรี
  จริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาล
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4ครั้งที่1 /2558 เมื่อวันที่ 8 เดือนกันยายน 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3ครั้งที่2 /2559 เมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ครั้งที่2 /2559 เมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฏาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ครั้งที่1 /2559 เมื่อวันที่ 4 เดือนกรกฏาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2ครั้งที่ /2559 เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 1ครั้งที่ /2559 เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี 2558
บันทึกข้อความ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4ครั้งที่ /2558 เมื่อวันที่ 25 เดือนกันยายน 2558
แปรญัตติ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 เดือนสิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี  สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี สมัยประชุมสามัญ
มัยที่ 3ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2557 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  2557 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี สมัยประชุมสามัญ
  สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ถนนหน้าเมือง ตำบลโนนบุรี
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทรศัพท์ : 0-4387-1146โทรสาร : 0-4387-1566
หมายเลขฉุกเฉิน 0-4387-1329
E-mail : nonburee_radio@hotmail.com


(ผู้ดูแลระบบและปรับปรุงเว็บไซด์ : นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์)

 

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล