.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
    แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2558
 
 
  รายงานผลงานดำเนินงาน
สำนักปลัด
 
  รายงานผลการดำเนินงานกอง
สวัสดิการและสังคม
  รายงานผลการดำเนินงานกองช่าง
  รายงานผลการดำเนินงาน
กองการศึกษา
  รายงานผลการดำเนินงาน
กองสวัสดิการและสังคม
  ประกาศลดขั้นตอน
และเวลา การปฏิบัติงาน
แบบสอบถาม

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรีMeter Stats

    
  
    


 
   

  
  
 

ประกาศลดขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติงาน

File ลดขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติงาน PDF

 


สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ถนนหน้าเมือง ตำบลโนนบุรี
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทรศัพท์ : 0-4387-1146โทรสาร : 0-4387-1566
หมายเลขฉุกเฉิน 0-4387-1329
E-mail : nonburee_radio@hotmail.com


(ผู้ดูแลระบบและปรับปรุงเว็บไซด์ : นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์)

 

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล