.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  

    


 
   

  
  


  รายชื่อกลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณ 2556  

ที่
ชื่อกลุ่ม
ชื่อประธาน
เบอร์โทรศัพท์
1
กลุ่มขนมไทย หมู่1
นางเมล็ด ไชยคำมี
043-871085
2
กลุ่มกล้าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ 1
นางเมล็ด ไชยคำมี
043-871112
3
กลุ่มขนมจีนหมู่ 2
นายลู  นาหา
043-871430
4
กลุ่มขนมท้องม้วน หมู่ 2
นางสุนันทา  จัตวากูล
089-0904319
5
กลุ่มเลี้ยงกบ หมู่ 3
นายอ้อน  ขันศิลา
081-3201673
6
กลุ่มแปรรูปผ้าเป็นกระเป๋า หมู่ 3
นางสำลี  ปิ่นเมือง
084-0115489
7
กลุ่มแปรรูปกบ หมู่ 3
นายสรวิศ  กุลศรี
083-1428421
8
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหลอดพลาสติก หมู่ 3
นางสาวชลธิชา  สุขสิงห์
082-1230824
9
กลุ่มเลี้ยงกบปลาดุก หมู่ 4
นายประยุทธ  จตุเทน
087-9327326
10
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ 4
นางคำแปล  กันทา
089-1839792
11
กลุ่มเลี้ยงกบ หมู่ 5
นายเทวัญ  บุญป่อย
084-6034282
12
กลุ่มเลี้ยงกบ หมู่ 6
นางถนอม  สันวิลาศ
086-2386593
13
กลุ่มจักสาน หมู่ 6
นางสุดใจ  สิงห์ทอง
089-6223796
14
กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 7
นางสาววิยะดา  สีปัดถา
089-5702037
15
กลุ่มเลี้ยงโคหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย หมู่ 8
นายจรวย  เหลารื่น
082-5980387
16
กลุ่มกระเป๋าลูกปัด หมู่ 8
นางสาวอรวรรณ  พลสงคราม
083-6683949
17
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ 8
นายสำราญ  อ่อนสำอางค์
043-871435
18
กลุ่มเลี้ยงโคหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย หมู่ 9
นายสมศรี  ศรีสมบัติ
089-7092980
19
กลุ่มลานร้านค้าชุมชน หมู่ 9
นายเข็มทิศ  ไชยสาร
089-8635145
20
กลุ่มพัฒนาสตรีปลาแปรรูป หมู่ 9
นางสุดใจ  รัตนภักดี
089-9419651
21
กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์ หมู่ 11
นางสุข  ภูจันหา
085-4646950
22
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพตำบลโนนบุรี
นายเข็มทิศ  ไชยสาร
089-8635145
รวมทั้งหมด 22 กลุ่มสำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล