.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 

วันเทศบาล

นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลร่วมพิธี
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศบาล(24 พฤษภาคม 2559)เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมา
ของการก่อกำเนิดเทศบาลเพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพันความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้นหลังจากพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า
บ่ายได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนทั้งในและรอบนอกอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลโนนบุรี เย็นจัดให้มีกิจกรรมงานเลี้ยงพาแลง และมอบรางวัลพนักงานราชการและพนักงานจ้าง
ดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่มีความวิริยะอุตส่าหะในการทำงานอีกด้วย


   
   
   

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเทศบาลตำบลโนนบุรี ห้ามนำไปโพสหรือไปตัดต่อในทางที่ไม่เหมาะสม
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐


สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ถนนหน้าเมือง ตำบลโนนบุรี
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทรศัพท์ : 0-4387-1146โทรสาร : 0-4387-1566
หมายเลขฉุกเฉิน 0-4387-1329
E-mail : nonburee_radio@hotmail.com


(ผู้ดูแลระบบและปรับปรุงเว็บไซด์ : นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์